Previous
Next
Previous
Next

Подобрување и напредок на младите и студентите

СП ФИНКИ од секогаш била една од најактивните организации во секторот за младите и информатичарите

Вештини за комуникација

Приоритен на здружението е да едуцираат малдите и идни инженери со придобивките од професионалните вештини

Лидерство

Целта на организацијата е да воспостави контакти помеѓу студентите и нивните идни работодавачи.

Искуство

СП ФИНКИ во текот  на неговото постоење има реализирано преку 120 проекти во различни сфери

Студентски Парламент ФИНКИ

СП ФИНКИ (Студентски Парламент на Факултетот за Информатички Науки и Компјутерско Инженерство) е основан во 2011 година во Скопје и претставува невладина организација на студентите од Факултетот за Информатички Науки и Компјутерско Инженерство.

СП ФИНКИ, од основањето па до сега, е една од најактивните невладини организации во секторот со студентите и информатиката.

Зошто СП ФИНКИ?

Поддршка за студентите

Мисијата ни е подобар студентски стандард, а целта ни е студентите и граѓаните да бидат обединети и заеднички да се изборат за правата кои им следуваат.

Решенија за проблемите на студентите

Ние сме тука да го поддржиме секој студнет и да помогнеме во решавањето на проблемите кои ги има .

Голем број настани

СП ФИНКИ е лидер во организирање на настани кои ги промовираат вредностите на информатиката, технолошкиот развој и иновациите помеѓу студентите и младите

Поголемо искуство

Здружението им нуди на своите членови и своите поддржувачи да се стекнат со поголемо практично искуство кое ќе им помогне

Самостојно организирање настани

Покрај подобрување на условите на студирање, студентите како млади интелектуалци треба да се залагаат и за сопствено усовршување надвор од образовниот процес

Дружба и забава

СП ФИНКИ организра и настани од спортски и друштвен карактер за подобро запознавање на студентите, со цел за подобра соработка во иднина. Ние секогаш сме отворени за сорабокти кои што ќе донесат подобрување во унапредување на кариерните можности на сите студенти.

Наши ПРОЕКТИ

Следни настани

Контакт – Саем за вработување и пракса
Mon 26,  10:00 am to Apr 28,  4:01 pm

Контакт е саем за вработување и пракса, организиран од Организационен одбор, составен од членови на повеќе невладини организации,

БЛОГ

Членови

Laura

HR

Alex

CEO

Alena

CCO

Jaclin

Manager

What Our Donators Say