ПРАКСА СО МОЖНОСТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО IT LABS

IT Labs отвори повик за 3 месечна пракса со можност за вработување за следниве позиции (Back-end – .NET, Front-end – React & Quality Assurance).
Праксата ќе се одвива онлајн и истата е со можност за понатамошно вработување. Ќе се организира вирутелен отворен ден на кој што ќе можете да дознаете повеќе детали за програмата!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *