DIGIT – Design and Interactive Graphics in IТ (Android)

DIGIT – Design and Interactive Graphics in IТ (Android)

Digit има за цел да создаде млад кадар кој може да допринесе дизајнот на мобилните апликации да се подобри, да се унапредат и да се олесни за навигација. Digit ќе се одржи од 14.12 до 18.12.2020 година, по 6ти пат, при што технологијата која ќе ја изучуваат и користи при изработка на задачите е за изработка на мобилна апликација, односно Android Studio. Andrioid Studio е единствениот IDE кој е целосно подржан од Google за развој на Android апликации и важните ресурси како Java Development Kit и Intel HAXM. Android Open Source Project (AOSP) ги нуди информациите и потребниот изворен код за да креира персо- нализирани варијанти од Android OS, преносни уреди и додатоци до Андроид платформа- та и да обезбеди уредите да ги достигнуваат потребните побарувања што го чуваат еко си- стемот на Андроид, здрава и безбедна средина за милиони корисници.

Партнери/Соработници

Предавачи/Ментори

Горан Крстевски

Димитар Забазноски

Иван Џиковски

Маргарита Јанковска

Катерина Шалевска

Виктор Јовановски

Стефанија Бошковска

Дамјан Милошевски

Ице Јовановски

 

Организациски тим

Леона Илиева

Проектен Координатор

Фросина Стојановска

Помошник Проектен Координатор

Ивона Дамјановска

Комуникација со компании

Ведрана Хаџи-Христовска

Content креатор

Марија Стојановска

Графички дизајнер

Филип Здравески

HR координатор

Леонида Тасевска

Комуникација со компании

Глигор Атанасовски

Видео/анимации

Галерија