Наши ПРОЕКТИ

GITR -Get In The Ring

GITR е настан преку кој ќе ги доближиме новитетите на потенцијалниот пазар во земјата и странство, до новите и идни старт-ап компании. Целта на овој настан е преку помош на луѓето кои го поминале патот и стигнале до успешни старт-ап компании, со нивната пасија и тајна за успех, да поттикнеме стимул за креативни идејни решенија, а на веќе постоечките да им помогнеме во понатамошен раст и развој.

ReFRESH: Agribusiness & Tourism - Hackathons

Хакатоните #ReFRESH: Agriculture & Tourism имаат за цел со вклучување на академската ИКТ фела, компаниите, сорабoтниците, нашите партнери и студентите од различни факултети и универзитети имаат за цел создавање на производи за полесно работење, со кои сакаме да ги надминеме проблемите со кои се соочуваат компаниите и да ги потенцираме приоритетите на нашите корисници, но и можностите на креаторите на производите. Како студенти на ФИНКИ, можеме и сакаме да дадеме голем придонес во развојот на нови алатки за секторот туризам и земјоделство со цел да им обезбедиме решенија што ќе ги зголемат нивниот профит, а со тоа и да ја зголемиме побарувачката за работна сила. Знаејќи дека овие две индустрии се соочуваат со проблеми на старата технологија, која веќе не е во употреба во современиот свет и која бара големи промени, како и технологија што не може да донесе брз напредок, нашите студенти заедно со своите колеги од други факултети, ќе понудат различни иновативни решенија за процесот на автоматизација, олеснување и искористување на придобивките од информатиката во нивните компании.

DIGIT – Design and Interactive Graphics in IТ (Android)

Digit има за цел да создаде млад кадар кој може да допринесе дизајнот на мобилните апликации да се подобри, да се унапредат и да се олесни за навигација. Digit ќе се одржи од 14.12 до 18.12.2020 година, по 6ти пат, при што технологијата која ќе ја изучуваат и користи при изработка на задачите е за изработка на мобилна апликација, односно Android Studio. Andrioid Studio е единствениот IDE кој е целосно подржан од Google за развој на Android апликации и важните ресурси како Java Development Kit и Intel HAXM. Android Open Source Project (AOSP) ги нуди информациите и потребниот изворен код за да креира персо- нализирани варијанти од Android OS, преносни уреди и додатоци до Андроид платформа- та и да обезбеди уредите да ги достигнуваат потребните побарувања што го чуваат еко си- стемот на Андроид, здрава и безбедна средина за милиони корисници.