ReFRESH: Agribusiness & Tourism - Hackathons

За ReFRESH: Agribusiness & Tourism - Hackathons

Хакатоните #ReFRESH: Agriculture & Tourism имаат за цел со вклучување на академската ИКТ фела, компаниите, сорабoтниците, нашите партнери и студентите од различни факултети и универзитети имаат за цел создавање на производи за полесно работење, со кои сакаме да ги надминеме проблемите со кои се соочуваат компаниите и да ги потенцираме приоритетите на нашите корисници, но и можностите на креаторите на производите. Како студенти на ФИНКИ, можеме и сакаме да дадеме голем придонес во развојот на нови алатки за секторот туризам и земјоделство со цел да им обезбедиме решенија што ќе ги зголемат нивниот профит, а со тоа и да ја зголемиме побарувачката за работна сила. Знаејќи дека овие две индустрии се соочуваат со проблеми на старата технологија, која веќе не е во употреба во современиот свет и која бара големи промени, како и технологија што не може да донесе брз напредок, нашите студенти заедно со своите колеги од други факултети, ќе понудат различни иновативни решенија за процесот на автоматизација, олеснување и искористување на придобивките од информатиката во нивните компании. Активноста се реализира со поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка, преку Програмата за зголемување на пазарната вработливост – ИМЕ.

Партнери/Соработници

Ментори

Ана Секуловска Јовковска

Професор на Факултет за Информатика при УТМС

Дејан Наковски

Професор на Факултет за Туризам при УТМС

Сашко Граматиковски

Декан на Факултет за Туризам при УТМС

Фросина Бабановска Миленковска

Професор на Факултет за Земјоделски Науки и Храна при УКИМ

Габриела Мицевска

Експерт за одржлив агробизнис – IME

Љубица Каракашова

Професор на Факултет за Земјоделски Науки и Храна при УКИМ

Иван Чорбев

Декан на Факултет за Информатички Науки и Компјутерско Инженерство при УКИМ

Петре Ламески

Професор на Факултет за Информатички Науки и Компјутерско Инженерство при УКИМ

Владислав Бидиков

Асистент на Факултет за Информатички Науки и Компјутерско Инженерство при УКИМ

Жири комисија Туризам

Иван Чорбев

Декан на Факултет за Информатички Науки и Компјутерско Инженерство при УКИМ

Ана Секуловска Јовковска

Професор на Факултет за Информатика при УТМС

Зорица Захариева

Претставник на ИМЕ – покровител на проектот

Сашко Граматиковски

Декан на Факултет за Туризам при УТМС

Жири комисија Земјоделство

Иван Чорбев

Декан на Факултет за Информатички Науки и Компјутерско Инженерство при УКИМ

Зорица Захариева

Претставник на ИМЕ – покровител на проектот

Вјекослав Танасковиќ

Декан на Факултет за Земјоделски Науки и Храна

Фросина Бабановска Миленковска

Професор на Факултет за Земјоделски Науки и Храна при УКИМ

Владислав Бидиков

Асистент на Факултет за Информатички Науки и Компјутерско Инженерство при УКИМ

Организациски тим

Александар Ѓоргиевски

Проeктен Координатор

Никола Додов

Помошник Проектен Координатор

Николчо Гошев

Управител на Ориоен Ентерприсе (фирма одговорна за платформата и маркетинг за проектот) 

Дарио Стојанов

Графички дизајнер (Орион Ентерприсе)

Ања Дамеска

Фасилитатор

Галерија