DIGIT – Design and Interactive Graphics in IТ (Android)

14 December 2020
https://nastani.sostanok.mk/event/digit-2020/
Mon 14,  9:00 am
      Dec 18,  4:00 pm
СП ФИНКИ

DIGIT има за цел да создаде млад кадар би допринел дизајнирањето да се издигне на едно повисоко ниво. Во свет каде што постојат најразлични сајтови за информирање, не секогаш тие се добро читливи и не можеме да ги пронајдеме потребните информации.

Како дел од овој развоен процес, Ние, Студентскиот Парламент при ФИНКИ, ја организираме оваа работилница на која ментори и предавачи ќе се ангажираат во делот за водење и обучување на студентите за развој на мобилната андроид апликација. Како исход од оваа работилница, студентите ќе ги презентираат своите мобилни апликации пред преставници од компаниите, професори и ментори на онлајн платформа. Во согласност со условите, оваа година DIGIT ќе се одржи онлајн во период од 14.12.2020 – 18.12.2020 . Технологијата која ја изучуваат и со која ќе треба да работат учесниците е
Андроид. Andrioid Studio е единствениот IDE кој е целосно подржан од Google за развој на Android апликации и важните ресурси како Java Development Kit и Intel HAXM. Android Open Source Project (AOSP) ги нуди информациите и потребниот изворен код за да креира персонализирани варијанти од Android OS, преносни уреди и додатоци до Андроид платформата и да обезбеди уредите да ги достигнуваат потребните побарувања што го чуваат еко системот на Андроид, здрава и безбедна средина за милиони корисници.

На настанот учество ќе земат 10 тимови од по 3 студенти. Студентите кои сакаат да се учесници на овој настан, аплицираат со својата биографија и потоа следи селекција од наша страна. Студентите може да се пријават со однапред дефиниран тим, а доколку немаат тим и се квалитетни ние ги групираме. Досегашното искуство покажало дека учесниците на DIGIT се воглавно студенти од завршните години на студирање и студенти кои имаат позади себе неколку проекти изработени во технологијата која се опфаќа на настанот.

Ќе ни биде особена чест доколку учествувате на оваа работилница и земете ваше несебично учество, притоа, имајќи во предвид дека можете да ги најдете вашите идни високо квалификувани кадри.

Место на одржување: nastani.spfinki.mk