Get in the ring – GITR

1 December 2020
https://nastani.sostanok.mk/event/get-in-the-ring-2020/
Tue 1,  10:00 am
      Dec 3,  9:00 pm
ФСС ФИНКИ

GITR е старт-ап настан преку кој се доближуваат новитетите на маркетот и потенцијалниот пазар во земјата и странство, до новите и идни старт-ап компании. Целта на овој настан е преку помош од луѓето кои го поминале патот и стигнале до успешни старт-ап компании, со нивната пасија и тајна за успех, да се поттикне иницијатива за креативни идејни решенија, а на веќе постоечките да им се потпомогне во понатамошниот раст и развој.

Оваа година, GITR ќе биде online тридневен хакатон од 1ви до 3 декември, а темите за развивање идеи ќе бидат од отворен карактер. На хакатонот пријавите можат да бидат и индивидуални и во тим, а е отворено за секој без разлика на годините и без разлика дали се студенти или вработени.

Апликација за пријавување: https://forms.gle/JH74axFRucoh4nGw6

За повеќе информации следете на на фан страната и на инстаграм профилот.

Место на одржување: nastani.fss.finki.ukim.mk

fss.finki.ukim.mk