Контакт – Саем за вработување и пракса

26 April 2021
Mon 26,  10:00 am
      Apr 28,  4:01 pm

Контакт е саем за вработување и пракса, организиран од Организационен одбор, составен од членови на повеќе невладини организации, со целосна поддршка од факултетите каде што дејствуваат. Опфаќајќи ги сите студенти од факултетите во Скопје, настанот има за цел да ги поврзе работодавците со студентите, преку овозможување директна конекција на компаниите од една страна и претставување на искуството и знаењата на студентите од друга страна.

Претставниците од компаниите ќе имаат прилика да ги запознаат студентите со начинот на кој работи компанијата, како и за условите што треба да ги исполнуваат за вработување или добивање практикантска работа во истата.

Овогодинешното online издание ќе се одржи на платформа каде што секоја компанија ќе има своја соба и во истата ќе можат да пристапат студентите кои се заинтересирани за работа или практиканство.

Погледнете повеќе на: kontakt.mk