Што е СП ФИНКИ

Кои сме ние

Студентски Парламент на Факултетот за Информатички науки и Компјутерско инженерство

СП ФИНКИ

Студентски Парламент на Факултетот за Информатички науки и Компјутерско инженерство - Скопје (СПФИНКИ - Скопје) е здружение формирано со слободно здружување на студенти и граѓани, независно од нивната национална, верска, полова припадност и заради остварување и вршење на активности со цел застапување на заеднички интереси и влијание на јавноста и јавното мислење.

Наша МИСИЈА

Мисијата ни е подобар студентски стандард, а целта ни е студентите и граѓаните да бидат обединети и заеднички да се изборат за правата кои им следуваат.

Покрај обезбедување на подобри услови за студирање на факултетот, студентите како млади интелектуалци треба да се залагаат и за усовршување, како на своето образование, така и на образовниот процес. Она што сакаме факултетот да го понуди е поквалитетно образование придружено со уште поквалитетна практична настава, па со таа цел постојано воспоставиме контакти со фирмите кои нудат (или побаруваат) пракса за секој студент, согласно законот за високо образование.