Зачлени се во СП ФИНКИ

Студентски Парламент ФИНКИ

СП ФИНКИ (Студентски Парламент на Факултетот за Информатички Науки и Компјутерско Инженерство) е основан во 2011 година во Скопје и претставува невладина организација на студентите од Факултетот за Информатички Науки и Компјутерско Инженерство.

СП ФИНКИ, од основањето па до сега, е една од најактивните невладини организации во секторот со студентите и информатиката.